МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ИСКУССТВА
Georgy Skripnichenko "80"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "212"
image
1974, ,
Georgy Skripnichenko "Напряженность"
image
1971, 9,84x6,69in, Офорт
Georgy Skripnichenko "180"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "54"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "133"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "Stealing of Europe"
image
1970, 18,9x16,14in, Oil on Canvas
Georgy Skripnichenko "101"
image
1957, ,
Georgy Skripnichenko "Экслибрис 2"
image
1969, 5,51x7,48in, Гравюра
Georgy Skripnichenko "173"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "47"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "126"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "2"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "94"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "205"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "72"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "151"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "40"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "119"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "24"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "87"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "230"
image
1975, ,
Georgy Skripnichenko "198"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "Татарская мечеть"
image
1962, 17,32x9,45in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "166"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "4"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "112"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "6"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "223"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "Из серии Таллин"
image
1981, 14,17x18,9in, Бумага гуашь
Georgy Skripnichenko "191"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "Пивзавад"
image
1962, 22,05x13,39in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "159"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "65"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "144"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "Sorrow"
image
, 29,92x40,16in, Oil on Canvas
Georgy Skripnichenko "73"
image
1971, ,
Georgy Skripnichenko "216"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "На завтра утром"
image
1989, 21,65x18,11in, Х.М
Georgy Skripnichenko "184"
image
1972, ,
Georgy Skripnichenko "231"
image
1961, ,
Georgy Skripnichenko "152"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "58"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "137"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "14"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "105"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "209"
image
1973, ,
Georgy Skripnichenko "Эксклиблис Беляга А.Я."
image
1970, 6,3x9,06in, Гравюра
Georgy Skripnichenko "177"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "51"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "130"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "17"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "98"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "Двор старого Минска"
image
1965, 7,48x10,24in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "170"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "44"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "123"
image
1972, ,
Georgy Skripnichenko "19"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "91"
image
1975, ,
Georgy Skripnichenko "202"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "37"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "116"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "13"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "84"
image
1961, ,
Georgy Skripnichenko "227"
image
1961, ,
Georgy Skripnichenko "195"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "Уголок старого Минска"
image
1962, 9,06x12,2in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "163"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "69"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "148"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "Do you Job"
image
, 24,02x29,92in, Oil on Canvas
Georgy Skripnichenko "109"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "29"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "77"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "220"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "Сын родился"
image
1971, 2,76x8,66in, Офорт
Georgy Skripnichenko "188"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "_1"
image
1961, 14,17x20,87in, Бумага, гуашь
Georgy Skripnichenko "156"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "62"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "141"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "213"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "Веска"
image
1978, 19,69x24,8in, Карт/М
Georgy Skripnichenko "181"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "55"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "134"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "27"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "102"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "Увертюра"
image
1967, , Бум/М
Georgy Skripnichenko "174"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "48"
image
1972, ,
Georgy Skripnichenko "127"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "9"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "95"
image
1961, ,
Georgy Skripnichenko "206"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "41"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "120"
image
1961, ,
Georgy Skripnichenko "25"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "88"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "199"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "Минск старый"
image
1962, 20,08x13,39in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "167"
image
1972, ,
Georgy Skripnichenko "5"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "113"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "7"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "81"
image
1973, ,
Georgy Skripnichenko "224"
image
1972, ,
Georgy Skripnichenko "192"
image
1973, ,
Georgy Skripnichenko "Троецкое Предместье"
image
1962, 22,05x14,57in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "160"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "66"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "145"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "Still Life"
image
, 18,9x22,83in, Oil on Canvas
Georgy Skripnichenko "74"
image
1974, ,
Georgy Skripnichenko "217"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "Хутар"
image
1987, 15,75x19,69in, ДВП/М
Georgy Skripnichenko "185"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "232"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "153"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "59"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "138"
image
1961, ,
Georgy Skripnichenko "Autumn of the Patriarch"
image
1991, 31,89x24,02in, Oil on Canvas
Georgy Skripnichenko "106"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "210"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "Ева"
image
1971, 5,12x6,3in, Офорт
Georgy Skripnichenko "178"
image
1973, ,
Georgy Skripnichenko "52"
image
1971, ,
Georgy Skripnichenko "131"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "The Victim"
image
1996, 18,9x16,14in, Oil on Canvas
Georgy Skripnichenko "99"
image
1972, ,
Georgy Skripnichenko "Тюрьма"
image
1962, 10,63x7,09in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "171"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "45"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "124"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "20"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "92"
image
1973, ,
Georgy Skripnichenko "203"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "149"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "38"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "117"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "Autumn of the Patriarch."
image
1991, 31,89x24,02in, Oil on Canvas
Georgy Skripnichenko "85"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "228"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "196"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "Немига Екатерининская церковь"
image
1963, 7,87x11,02in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "164"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "70"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "28"
image
1961, ,
Georgy Skripnichenko "110"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "34"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "78"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "221"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "Старажытная зямля"
image
1979, 22,83x16,54in, ДВП. М.
Georgy Skripnichenko "189"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "Вид с Оперного театра на верхний город"
image
11961, 18,5x12,2in, Графика/См
Georgy Skripnichenko "157"
image
1973, ,
Georgy Skripnichenko "63"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "142"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "214"
image
1961, ,
Georgy Skripnichenko "Улица Варвашени"
image
1963, 18,11x27,17in, Смеш/Техн.
Georgy Skripnichenko "182"
image
1971, ,
Georgy Skripnichenko "56"
image
1972, ,
Georgy Skripnichenko "135"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "16"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "103"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "Экслибрис Яечко С.Э."
image
1969, 5,51x8,27in, Гравюра
Georgy Skripnichenko "175"
image
1973, ,
Georgy Skripnichenko "49"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "128"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "8"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "96"
image
1974, ,
Georgy Skripnichenko "207"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "Немига"
image
1962, 8,27x11,42in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "168"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "42"
image
1971, ,
Georgy Skripnichenko "121"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "22"
image
1971, ,
Georgy Skripnichenko "89"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "200"
image
1972, ,
Georgy Skripnichenko "35"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "114"
image
1974, ,
Georgy Skripnichenko "33"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "82"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "225"
image
1973, ,
Georgy Skripnichenko "193"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "Над Свислочью"
image
1972, 7,09x8,66in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "161"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "67"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "146"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "31"
image
1961, ,
Georgy Skripnichenko "75"
image
1973, ,
Georgy Skripnichenko "218"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "Аднойчы у Ратамцы"
image
1979, 18,5x24,41in, ДВП/М
Georgy Skripnichenko "186"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "Осень патриарха"
image
1991, 23,62x31,5in, Х.М.
Georgy Skripnichenko "154"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "60"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "139"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "1"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "107"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "211"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "Музыканты"
image
1969, 4,72x3,54in, Офорт
Georgy Skripnichenko "179"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "53"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "132"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "The Automn caleidoscope"
image
1979, 25,2x18,11in, Oil on Canvas
Georgy Skripnichenko "100"
image
1971, ,
Georgy Skripnichenko "Экслибрис Жиф"
image
1970, 5,51x6,69in, Гравюра
Georgy Skripnichenko "172"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "46"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "125"
image
1975, ,
Georgy Skripnichenko "30"
image
1971, ,
Georgy Skripnichenko "93"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "204"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "71"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "150"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "39"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "118"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "10"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "86"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "229"
image
1961, ,
Georgy Skripnichenko "197"
image
1975, ,
Georgy Skripnichenko "Верхний город"
image
1961, 19,69x13,78in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "165"
image
1961, ,
Georgy Skripnichenko "26"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "111"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "23"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "79"
image
1974, ,
Georgy Skripnichenko "222"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "Белавежа"
image
1993, 35,43x27,56in, Х.М
Georgy Skripnichenko "190"
image
1974, ,
Georgy Skripnichenko "Королева (Подарок в День Рождения)"
image
2001, 14,57x10,63in, ДВП /М
Georgy Skripnichenko "158"
image
1971, ,
Georgy Skripnichenko "64"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "143"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "215"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "С любовью к Родине"
image
1994, 19,69x27,56in, Х.М
Georgy Skripnichenko "183"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "57"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "136"
image
1971, ,
Georgy Skripnichenko "15"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "104"
image
1972, ,
Georgy Skripnichenko "Веска белый берег"
image
1985, 15,75x19,69in, Х.М
Georgy Skripnichenko "176"
image
1973, ,
Georgy Skripnichenko "50"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "129"
image
1973, ,
Georgy Skripnichenko "18"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "97"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "208"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "Троецкое Предместье."
image
1962, 6,69x11,42in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "169"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "43"
image
1972, ,
Georgy Skripnichenko "122"
image
1967, ,
Georgy Skripnichenko "21"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "90"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "201"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "36"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "115"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "32"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "83"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "226"
image
1963, ,
Georgy Skripnichenko "194"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "Парк Горького"
image
1962, 20,08x12,6in, Графика (смеш)
Georgy Skripnichenko "162"
image
1964, ,
Georgy Skripnichenko "68"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "147"
image
1960, ,
Georgy Skripnichenko "A Man is the eyes good"
image
1996, 15,75x11,81in, oil on canvas
Georgy Skripnichenko "76"
image
1968, ,
Georgy Skripnichenko "219"
image
1962, ,
Georgy Skripnichenko "Адам"
image
1971, , 12х16
Georgy Skripnichenko "187"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "Автопортрет"
image
1989, , Х.М.
Georgy Skripnichenko "155"
image
1969, ,
Georgy Skripnichenko "61"
image
1970, ,
Georgy Skripnichenko "140"
image
1965, ,
Georgy Skripnichenko "11"
image
1966, ,
Georgy Skripnichenko "108"
image
1964, ,